tomenu

IZOLACNY MATERIAL

knauf
KNAUFINSULATION – Stavebniny Richtárik z Nitry Vám ponúka  sklennú minerálnu vlnu – Ecose Technology - rolované výrobky, doskové výrobky určené na šikmé strechy, vnútorné steny, stropné podhľady a stropy, vonkajšie steny -fasády, viacúčelové - TP 138, TI 435U, TP 115, Unifit 039, Unifit 035, Classic 039, Classic 035, TI 140T, TI 140 Decibel, TP 120A.
Kamenná minerálna vlna určená na šikmé strechy, podlahové konštrukcie, obvodové steny, ploché strechy, technologické izolácie – fasáda kontaktná- doska, podlaha-tvrdý normal, Nobasil TDN 40, 60, 100, 110, 120,150, fasáda kontaktná-lamela, podlaha -tvrdý extra, manzarda, podkrovie, Nobasil TDN 60, fasáda roštová, podlaha – tvrdý špeciál, akustické dosky, Nobasil LSP 35, 50 66, 90. Extrudovaný polystyrén – Polyfoam Ultra Grip LJ, C-UltraGrip SE.
isover
ISOVER, ORSIL – je stavebný materiál -  produkty z minerálnej vlny a XPS , tepelná ochrana, paropriepustnosť, ochrana proti hluku, požiarna bezpečnosť, ekológia, životnosť, tradičné a inovované. Určené na podkrovie, priečky a predsadené steny, fasády – obvodové steny, ploché strechy, podlahy, technické izolácie, extrudovaný polystyrén. Isover – Domo Comfort, Unirol Profi, Unirol Plus, Isover Domo, Akuplast, Rollisol, Orstrop, Klimamemrána Vario KM, Tyvek soft Antireflex, Isover Piano, Polterm Uni, systém Optim Sonic, Orsil NF 333, Fasoterm – NF, PF, Polterm Max, Dachoterm - G, SL, Orsil N, Stropoterm, Tango, Ultimate UTFN 23, Ventilam Alu-ML 3, Styrodur 2800 C, 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS – výborné tepelno izolačné vlastnosti, vysoká pevnosť v tlaku, ťahu a ohybe, dobrá ohybná zaťažitelnosť, nízka hmotnosť, veľmi nízka nasiakavosť, zdravotná nezávadnosť, zvuková izolácia.
parapetrol
PARAPETROL – ponúkajú automobilové oleje, priemyselné oleje, obrábacie, technologické a konzervačné prostriedky, asfaltové izolačné výrobky, palivá, tuhé uhľovodíky. Asfaltové materiály na lepenie asfaltových pásov, šindlov, tepelnoizolačných materiálov. Špeciálne asfaltové výrobky na ochranu kovov, kanalizačných rúr, oceľových konštrukcií. Pojivo do zlievarenských pieskov. Asfalty oxidované stavebno izolačné, jednoúčelové asfalty, asfaltové zálievky, cestné asfalty polofúkané, asfalty, asfaltové emulzie, riedené asfalty, asfaltové emulzie na udržbu strešných betónov, asfaltových pásov, plechových dielov. Penetračné základové asfaltové nátery na betón, drevo, oceľ, kameň. Izolácie proti tlakovej vode – Alumatol, AOSI/85/25, Gumoasfalt SA1, SA12, SA23, SA27, konkor 500, Lutex - ATN, ATS, LT, MOAT, Parafalt – AP15, AP25, Penetral - ALP, ALP-M, MAOL-M, reflexol, renolak - ALN, ALT, ALT-S, vlysex19.
parabit
PARABIT – izolačné pásy. Ľahké pásy- Parafib A330H, Pararubit R 330H, Parabit R V13, Parasanbit PV RJ. Oxidované pásy – Parabit V S35 a S40, Parabitglas G S40, Paraalbit AL+V S35 a S40, Parabit V S42. Modifikované pásy elastomerické – Paraelast G S40-25, Paraelast PV S40-25, Paraelast PV S42-25. Špeciálne pásy – Parafix S30-20, Parafix G30-20, Paraelastvent PV S52-25, Paraelast M PV S50-25, Paraelast AL+V S35-25, Paraantifire PV+V S47-15, Parasingle PV+V S52-25
icopal
ICO PAL – Stavebniny Richtárik Nitra ponúka  asfaltové pásy SBS – klasické pásy – Foalbit AL S40, Glasbit G200 S40, Glasbit G200 S42H, Hydrobit V60 S42H, Hydrobit V60 S35. Modifikované pásy – Elastobit, Polarbit, jednovrstvové hydroizolačné systémy. Samolepiace fólie – vodotesnosť, protikorózna ochrana, samolepiaca schopnosť, tepelná stabilita, trvalá flexibilita, ľahké a rýchle použitie, ekologická nezávadnosť, garancia kvality. Asfaltové šindle – JCP šindle – BB Classic, OB Standard, DM Elegance, HX Royal, hliníkové vetráky, diamond, tekuté asfaltové hmoty, podstrešné fólie, parozábrany, strešný systém Decra, nopové fólie – Icopal Drain, Esha Univerzal, strieška Fastlock, komínové systémy Icopal, PVC fólia – Monarplan FM.
optim
OPTIM – Drevocementové dosky - je stavebný materiál pre komplexný systém tepelnej, zvukovej a protipožiarnej izolácie, Krupinit 35 a 50. Tepelná a zvuková izolácia betónových častí stavieb, stien, stropov, podláh, striech, teplovzdušných potrubí, stavba ľahkých stien, priečok, podkroví, vikierov, akustické obklady stropov a stien. Kombidoska – tepelnoizolačná kompozitná doska z drevnej vlny a polystyrénu v rôznych hrúbkach. Krupizol – kompozitná doska z drevenej vlny a minerálnej vlny – KZ, KZ-K, KZ-3. Betónové prefabrikáty – studňové skruže 1000mm a 800mm, vstupné šachty TBS 9-100. Kenaf – tepelná a zvuková izolácia – Penal Isolkenaf P, Plsť Isolkenaf F.
  EASYTHERM – dosky z penového polystyrénu. Polystyrén fasádny, tvrdený, recyklovaný, Styrofoam, akrylové omietky Easythrem, penetračný náter Easytherm. EPS 70F, EPS 80F, EPS 100 v rôznych hrúbkach.
den braven
DEN BRAVEN – polyuretánové peny trubičkové, pištoľové, tmely a silikóny, lepidlá, kotviaca technika, stavebná chémia, Granit- bazénová chémia, ochranné nátery dreva, strešné fólie a membrány, cementové lepidlá, tmely a stierky, maliarsky program, pásky, obalové materiály, diamantové deliace kotúče, mazivá, Tectane – Autoprodukty.
ekostyren
EKOSTYRÉN - je plnivo do betónu z polystyrénovej drte, ktoré významne zlepší jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Je ľahko miešateľný s vodou, cementom a pieskom. Je tepelná aj zvuková izolácia. Je ľahší ako betón, rýchlo tuhne, má dobré mechanické vlastnosti, nehorľavý, vysoko elastický, netrieštivý, odolný voči hlodavcom a plesniam, je zdravotne nezávadný.
tomenu