tomenu
 
ImageThumbnailer.ashx
 
Ekostyrenbetón
EKOSTYREN je plnivo do betónu z polystyrénovej drte, ktoré významne zlepší jeho tepelnoizolačné vlastnosti. Je ľahko miešateľný s vodou, cementom a pieskom.
Ekostyrenbetón sa ľahko pripravuje ručne, v miešačke alebo domiešavači.
Ekostyrenberón - osvedčená tepelná a zvuková izolácia Vašej stavby.

Príklady použitia
* nenosná izolácia a izolačná výplň zvislých aj vodorovných konštrukcií
* dodatočné zateplenie zvislých stien
* spádová vrstva plochých nepochodzích striech
* vyrovnávacia a izolačná vrstva stropov a podláh
* spádová izolačná vrstva terás, balkónov a plochých striech
* pružný podklad ciest, chodníkov, tenisových dvorcov, a športových ploch, ukladaných priamo na prirodný terén
* izolácia vonkajších rozvodov vody a kanalizácie
 
Materiálový list plniva do polystyrenbetónu
Dávkovanie na 1 m3 a parametre nezhutneného betónu
Zmes číslo: 1 2 3 4 5
Objemová hmotnosť (kg/m3) 200 350 500 700 900
Ekostyren (litre) 1285 1285 1200 1100 950
Cement CEM I 32,5R (kg) 130 220 280 280 270
Piesok 0-4 mm (kg) 30 40 100 330 510
Voda (litre) 75 90 120 130 140
Pevnosť v tlaku (MPa) 0,2 0,3 0,5 0,9 1,8
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK) 0,057 0,086 0,140 0,177 0,235
Horľavosť (stupeň) B B B A A
Hygienická nezávadnosť vhodné pre použitie v interiéroch
Dávkovanie a parametre boli overené skúškami v AZL č. 1048 ČVUT Praha – Fsv ( protokoly č. 123330/95, 123364/96, 102201/95), v AZL č. 1026 PAVÚS Veselí nad Lužnicí ( protokoly č. Z-6.20 – 95, Z-6.21-95, Z-6.53-95) a SZÚ Praha ( protokol č. CZŽP 12 – 668/96).

Orientačné dávkovanie na 200 litrov plniva ekostyrenu
Zmes číslo: 1 2 3 4 5
Objemová hmotnosť (kg/m3) 200 350 500 700 900
Cement (kg) 20; 35 45 50 55
PIEsok 0 – 4 (kg) 6 7 17 60 110
Voda (litre) 12 14 20 25 30

Odporúčaný postup prípravy ekostyrenbetónu
1. Naliať predpísané množstvo vody, pridať cement a rozmiešať na cementové mlieko.
2. Pridať piesok a znovu premiešať.
3. Postupne pridať ekostyren a premiešať, pokiaľ nevznikne polosuchá homogénna zmes. Pokiaľ je zmes suchá a nesúdržná, nepatrne doplniť vodou.

Ekostyrenbetón sa dá vyrobiť priamo v domiešavači pridaním všetkých prísad v uvedenom poradí.

Balenie
V PE vreciach po 200 litroch ±5% voľne sypaných.

e3a  e2a  e7a

  e6a    e5a     e9a
Výhody

* 12x ľahší ako betón (200 - 900 kg/m3) – pri rekonštrukcii nie je potrebné zosilňovať základy
* rýchlo tuhne (ďalšia vrstva o 24 hod.)
* až 30x lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako betón
* pri hrúbke 7 cm zvukový útlm 53 dB (500 kg/m3)
* dobré mechanické vlastnosti pri malej objemovej hmotnosti
* nehorľavosť od 700 kg/m3, neľahko horľavý do 700 kg/m3
* vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netrieštivý
* odolnosť voči hlodavcom a plesniam
* výrobok je zdravotne nezávadný, vhodný do interiéru (protokol STM02286 vydaôa Slovenská zdravotnícka univerzita, Vedeckovyskumná základňa SZU,          odd.radiačnej  hygieny, Bratislava)
* prispieva k ekologickosti stavieb

tomenu