tomenu

ImageThumbnailer.ashx7bf46eb59f

4df5fc1d64  884a6989d3  


PRVKY VONKAJŠEJ ARCHITEKTÚRY

Betónové dlažby:
Háčko
Dvojvlna
Top Zóna Systém
Top Zóna Delgado
Top Zóna Antiko
Blok
Slepecký Blok
Eko Cuadro
Zatrávňovacia dlažba
Kyjak
Šesťhran
Romana

delgadofot3

Platne:

Platňa betonová

PRVKY ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY
Romana-Palisády
Gula z vymývaného betónu

rom22anapfot1

PRVKY PRE CESTNÉ KOMUNIKÁCIE
Obrubník cestný
Obrubník parkový
Obrubník bariérový
Prídlažba
Žľabovka

obrcfot1

PLOTOVÝ SYSTÉM
Plotové prvky štiepané Casser
Zákrytové dosky
Debniace betónové tvárnice

casserfot5

tomenu