tomenu

f1dbd43f0900bd2560842fe0e51e3c67        logo_xella

                          11Univerzalnost1 Univerzálny a kompletný stavebný systém
YTONG je vhodným stavebným materiálom od pivnice až po strechu - pre novostavby a rekonštrukcie.
spracovanieSpracovanie
Jednoduché spracovanie skracuje dobu výstavby, šetrí peniaze a zvyšuje kvalitu stavby.
izolaciaTepelná izolácia
Váš dom je optimálne izolovaný bez prídavnej izolácie. Šetrí to energiu, chráni životné prostredie a vytvára pohodu.
Pevnost1.jpMechanická pevnosť
Čím stabilnejšie je dom postavený, tým dlhšie si uchováva svoju hodnotu. Rovnorodá štruktúra mu dáva vo všetkých smeroch rovnako vynikajúce vlastnosti. Vysoká pevnosť v súčinnosti s nízkou hmotnosťou zabezpečuje stavbám z pórobetónu YTONG vysokú bezpečnosť aj pri zemetrasení.
zdravie1Zdravé a príjemné bývanie
Pórobetón YTONG zabezpečuje vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu, čím je postarané o zdravú vnútornú klímu.
stromEkológia
Pórobetón YTONG chráni už od svojej výroby, až po možnosť bezzvyškového opätovného využitia, vzácne prírodné zdroje a životné prostredie.
Zvuk1Zvuková izolácia
Hluk dopravy z ulice a hudba od susedov je účinne odtienená, čo je predpokladom pre nerušené a pokojné bývanie.
servisServis
Kvalitný a bezplatný servis je neoddeliteľnou súčasťou kompletného systému.
ohenProtipožiarna ochrana
Pórobetón sa vyrába výlučne z minerálnych surovín a preto je nehorľavý. Ako mimoriadne dobrý izolant sa používa na výstavbu protipožiarnych stien.
Kvalita1Štandard kvality
Prísna kontrola kvality pri výrobe produktov značky YTONG trvale zabezpečuje ich stabilnú vysokú kvalitu.

SORTIMENT VÝROBKOV

lambda_largeYTONG LAMBDA - tepelno izolačné tvárnice
Nižšia objemová hmotnosť, rovnaká pevnosť a ešte lepšia tepelná izolácia. To je stručná charakteristika kľúčovej novinky v sortimente pórobetónového murovacieho systému YTONG.
Tepelno izolačné tvárnica YTONG LAMBDA je ideálne riešenie pre moderné stavby bez zateplenia. Bezkonkurenčné hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti λ=0,087 W/m.K.

Certifikat P2-350.pdf

FragmentMuruYTONG - presné tvárnice pre obvodové a nosné steny
Výhody na prvý pohľad
* Vynikajúce teplotechnické vlastnosti
* Minimálne tepelné mosty vďaka rovnakým tepelnoizolačným vlastnostiam vo všetkých smeroch
* Vysoká únosnosť tvárnice pre zaťaženia vo všetkých smeroch
* Nízky difúzny odpor
* Dobrá ochrana pred hlukom vďaka pórovitej štruktúre
* Neprekonateľná požiarna odolnosť, tvárnice sú vhodné na realizáciu požiarnych stien
* Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom s perom a drážkou a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú lepiacu maltu
* Jednoduchá úprava rozmerov tvárnice priamo na stavbe
* Homogénna stena bez dutín umožňuje bezproblémové kotvenie akýchkoľvek konštrukcií
* Optimálne povrchové úpravy vďaka homogénnemu a rovnému povrchu steny
* Základný prvok kompletného stavebného systému
* Ekologicky nezávadné

Certifikát P2-400.pdf

Certifikát P2-500.pdf

doskaYTONG - presné tvárnice pre nenosné steny
Výhody na prvý pohľad
* Rýchle spracovanie vďaka veľkým formátom a použitiu presného murovania na tenkovrstvovú spojovaciu maltu
* Jednoduchá úprava rozmerov a tvarov dosky priamo na stavbe, nízka odpadovosť
* Optimálne povrchové úpravy vďaka homogénnemu a rovnému povrchu steny
* Nízka objemová hmotnosť
* Neprekonateľná požiarna odolnosť
* Dobrá ochrana pred hlukom vďaka pórovitej štruktúre
* Rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.P4-600.pdf

vencovkaYTONG - vencová tvárnica
Výhody na prvý pohľad
* Je prvkom strateného debnenia stužujúceho venca stropu
* Optimálna tepelná izolácia stropu
* Jednoduchá a efektívna montáž
* Jednoduchá úprava rozmerov
* Výborná požiarna odolnosť
* Nízka objemová hmotnosť
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
* Ekologicky nezávadné
 

U-tvarnicaYTONG - U profil
Výhody na prvý pohľad
* Odpadá potreba zhotovovať debnenie
* Rýchla a jednoduchá montáž vďaka použitiu tenkovrstvovej spojovacej malty
* Nízka objemová hmotnosť
* Ideálna tepelná izolácia betónového alebo železobetónového jadra
* Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov
* Výborná požiarna odolnosť jednoduchá úprava rozmerov, nízka odpadovosť
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.pdf

nosny_preklad_deYTONG - nosný preklad
Výhody na prvý pohľad
* Vystužený preklad nad otvory v nosných stenách
* Vysoká únosnosť
* Nie je potrebné zhotovovať debnenie a podopretie, vylúčenie mokrého procesu
* Rýchla a jednoduchá montáž s použitím tenkovrstvovej spojovacej malty
* Ihneď po položení môže byť zaťažený
* Šírka a výška prekladu zhodná so šírkou a výškou tvárnic
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
* Výborné tepelnoizolačné vlastnosti, minimalizovanie rizika vzniku tepelných mostov
* Maximálna svetlá šírka otvoru 1950 mm
* Nízky difúzny odpor
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.pdf

U-tvarnicaYTONG - prekladový trámec
Výhody na prvý pohľad
* Vystužený prefabrikát pre zhotovenie prekladov v nosných i nenosných stenách
* Vysoká únosnosť v spojení s nadmurovkou alebo železobetónovou doskou
* Nízka hmotnosť
* Nie je potrebné zhotovovať debnenie, vylúčenie mokrého procesu
* Pri použití v otvoroch ≤ 1,25 m nie je potrebné podopretie
* Rýchla a jednoduchá montáž s použitím tenkovrstvovej spojovacej malty
* Možnosť kombinácie trámcov rôznych šírok
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
* Minimalizovanie rizika vzniku tepelných mostov
* Maximálna svetlá šírka otvoru 2250 mm
* Nízky difúzny odpor
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.pdf

U-tvarnicaYTONG - nenosný preklad
Výhody na prvý pohľad
* Jednoduchá a rýchla manipulácia a montáž
* Nie je potrebné robiť debnenie
* Vylúčenie mokrého procesu
* Nízka objemová hmotnosť
* Zhodné tepelno-technické, akustické a protipožiarne vlastnosti s murivom
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.pdf

U-tvarnicaYTONG - schodiskové dielce
Výhody na prvý pohľad
* Vynikajúce teplotechnické vlastnosti
* Schodište je pochôdzne ihneď po položení schodiskových dielcov
* Nie je potrebné zhotovovať debnenie a výstuž
* Odpadá mokrý proces betónovania
* Rýchle spracovanie vďaka použitiu tenkovrstvovej spojovacej malty
* Montáž zároveň so stenami alebo po vymurovaní podlažia
* Veľká variabilita - možnosť zostaviť schodisko s priamymi i točitými ramenami
* Odstupňovanie dĺžkového rozmeru po 1 mm umožňuje použitie v novostavbách i pri rekonštrukciách jestvujúcich priestorov
* Nízka objemová hmotnosť
* Výborná požiarna odolnosť
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom
* Spracovanie kladačského plánu výrobcom pre každú individuálnu zákazku
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.pdf

U-tvarnicaYTONG - stropný dielec
Výhody na prvý pohľad
* Priemyselne vyrábaný vystužený dielec zhotovený presne na mieru a zaťaženie na konkrétnu stavbu
* Jednoduchá a rýchla manipulácia a montáž
* Nie je potrebné robiť debnenie
* Pri montáži nie je potrebné konštrukčné podopretie
* Vylúčenie mokrého procesu
* Zabudovanie za každého počasia
* Nízka objemová hmotnosť
* Výborné tepelno-technické, akustické a protipožiarne vlastnosti
* Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom YTONG
* Ekologicky nezávadné

U-tvarnicaYTONG - montovaný strop
Výhody na prvý pohľad
* Vynikajúca únosnosť montovaného stropu
* Jednoduchá a rýchla montáž bez nárokov na mechanizáciu na stavbe
* Vysoká variabilita tvaru stropu, možnosť umiestnenia otvorov, vytvorenie konzoly
* Vynikajúca ochrana pred hlukom vďaka kombinácii betónu s pórovitou štruktúrou stropných vložiek
* Dobré tepelnoizolačné vlastnosti
* Ekologicky nezávadné

Certifikát.pdf

U-tvarnicaYTONG - strešný dielec
Výhody na prvý pohľad
* Priemyselne vyrábaný vystužený dielec zhotovený presne na mieru a zaťaženie na konkrétnu stavbu
* Vhodné pre rôzne tvary striech
* Jednoduchá a rýchla manipulácia a montáž
* Únosnosť zabezpečená okamžite po položení
* Nízka objemová hmotnosť
* Vylúčenie mokrého procesu
* Zabudovanie za každého počasia
* Výborné tepelno-technické, akustické a protipožiarne vlastnosti
* Ekologicky nezávadné

U-tvarnicaYTONG - stenový dielec
Výhody na prvý pohľad
* Priemyselne vyrábaný vystužený dielec zhotovený presne na mieru a zaťaženie na konkrétnu stavbu
* Vhodné pre rôzne tvary pôdorysu stavby
* Jednoduchá a rýchla manipulácia a montáž
* Únosnosť zabezpečená okamžite po položení
* Nízka objemová hmotnosť
* Vylúčenie mokrého procesu
* Zabudovanie za každého počasia
* Výborné tepelno-technické, akustické a protipožiarne vlastnosti
* Ekologicky nezávadné
 

tomenu