tomenu

/fPezinske tehelneimg1  

Kvalitná stavba z kvalitnej tehly
Na súčasnom stavebnom trhu sa nachádza množstvo rozličných stavebných materiálov. Medzi tie základé patria rôzne tehly, stavebné tvárnice, panely. Čomu dať teda prednosť? Kým sa rozhodneme, obzrime sa a posúďme kvalitu.
Začiatky
Zhotovovanie tehlových stavieb je jedným z najstarších spôsobov budovania obydlí človekom. Na úplnom začiatku tehly nemali klasický tvar, známy zo súčasnosti, boli to akési hlinené bochníky, ktoré sa kládli na seba. Murivo sa potom väčšinou obhádzalo a vyrovnalo blatom. Táto technológia sa stáročiami neustále vylepšovala. Neskôr sa tehly začali vypaľovať, čím získal stavebný materiál na pevnosti a životnosti.
Výhody
Dobre vypálená tehla sa dá svojou životnosťou porovnať takmer s kameňom, preto ešte i dnes môžeme obdivovať krásne stavby z rímskej doby, postavené z tehál alebo kombináciou tehly s kameňom. V neskoršej dobe sa tehla používala aj na stavbu hradov, zámkov a kaštieľov, z ktorých mnohé, prežijúc stovky rokov, sa uchovali dodnes.
Tehla je vlastne keramika, vyrábaná výlučne z prírodných materiálov (hliny), ku ktorým sa v minulosti pridávali rôzne, tiež prírodné prísady (slama, vápenec,...) Najväčšou výhodou tehlového materiálu je, že nepôsobí negatívne na človeka ani na jeho životné prostredie (napríklad výparmi, žiarením,...) Ďalšou výhodou stavania z obyčajných tehál je ich jednoduché použitie pri murovaní, ktoré zvládnu aj zaučení amatéri pod dozorom odborníka.
Chráni pred chladom, vlhkom i hlukom
Tehlové konštrukcie majú vynikajúce tepelno-technické vlastnosti. Tehla má aj výborné zvukovo-izolačné vlastnosti pre svoju optimálnu hmotnosť a súčasne pórovitosť. Tehlové konštrukcie majú dobrú akumulačnú schopnosť. Ďalšou výhodou tehlového materiálu sú dobré statické vlastnosti tehlových konštrukcií, ktoré zabezpečuje väzba jednotlivých tehál. Málo známou a menej zverejňovanou výhodou tehlového muriva je jeho dobrá vlastnosť pri vytváraní optimálnej vlhkosti vnútorného prostredia.
Tehla, ktorá je síce starým stavebným materiálom, sa opäť dostáva do popredia. Odborníci hľadajú nové možnosti tehlového muriva, vylepšujú tento stavebný materiál najmä tepelno-technického hľadiska, ale aj z hľadiska prácnosti a vonkajšieho vzťahu. V tehelniach sa už dnes vyrábajú inovované výrobky, v rôznych tvarových variáciách, s rôznymi štrukturálnymi úpravami a vlastnosťami a s možnosťami použitia.

OBVODOVÉ MURIVO

td440pd  TermoBRIK TD 440 PD P10

TermoBRIK 440 PD je určený pre jednovrstvové obvodové nosné aj nenosné murivo šírky 440 mm s vysokými nárokmi na tepelný odpor a tepelnú akumuláciu steny.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Tepelný odpor ++ 3,47 m2/kW
Tepelný odpor + 3,27 m2/kW
Tepelný odpor 2.75 m2/kW
Spotreba na m3 37 ks
Spotreba na m2 16.3 ks
Hrúbka muriva 44 cm
Počet kusov na palete 60 ks
Mrazuvzdornosť M15
Pevnostná trieda P10
Plošná hmotnosť 340 kg/m2
Max.objem.hmotnosť 700 kg/m3
Maximálna hmotnosť 17 kg
Rozmery 440 x 240 x 238 mm

Vyhlásenie zhody.pdf

td380pd TermoBRIK TD 380 PD P10

TermoBRIK 380 PD je určený pre jednovrstvové obvodové nosné aj nenosné murivo šírky 380 mm s vysokými nárokmi na tepelný odpor a tepelnú akumuláciu steny.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Tepelný odpor ++ 3.11 m2/kW
Tepelný odpor + 2.93 m2/kW
Tepelný odpor 2.38 m2/kW
Spotreba na m3 43 ks
Spotreba na m2 16.3 ks
Hrúbka muriva 38 cm
Počet kusov na palete 72 ks
Mrazuvzdornosť M15
Pevnostná trieda P10
Plošná hmotnosť 300 kg/m2
Max.objem.hmotnosť 750 kg/m3
Maximálna hmotnosť 16.0 kg
Rozmery 380 x 240 x 238 mm

Vyhlásenie zhody.pdf

td290pd2TermoBRIK TD 290 PD P10

TermoBRIK 290 PD je určený pre jednovrstvové vonkajšie i vnútorné murivo hrúbky 290 mm. Môžeme ho použiť pre vnútornú nosnú časť vrstveného muriva v kombinácii s tepelným izolantom.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Tepelný odpor ++ 2,54 m2/kW
Tepelný odpor + 2,41 m2/kW
Tepelný odpor 1,81 m2/kW
Spotreba na m3 57 ks
Spotreba na m2 16ks
Hrúbka muriva 29/24 cm
Počet kusov na palete 96 ks
Mrazuvzdornosť M15
Pevnostná trieda P10
Plošná hmotnosť 255/223 kg/m2
Max.objem.hmotnosť 750 kg/m3
Maximálna hmotnosť 12 kg
Rozmery 290 x 240 x 238 mm

Vyhlásenie zhody.pdf

td240pd1TermoBRIK TD 240 PD P10

TermoBRIK 240 PD sa používa pre murovanie vnútorných priečok hrúbky 240 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Vzduchová nepriezvučnosť
Spotreba na m3 44 ks
Spotreba na m2 10.6 ks
Hrúbka muriva 24 cm
Počet kusov na palete 72 ks
Mrazuvzdornosť M15
Pevnostná trieda P10
Plošná hmotnosť 300 kg/m2
Max.objem.hmotnosť 750 kg/m3
Maximálna hmotnosť 15.5 kg
Rozmery 240 x 375 x 238 mm
Vyhlásenie zhody.pdf

Keramický polomontovaný strop
Podmienky prepravy a montáže.pdf
Projektový podklad.pdf

Keramický preklad
Keramický preklad KP 23,8.pdf
Keramický preklad KP 12.pdf

Tehlový program
Murovanie systému TermoBRIK.pdf

tomenu