tomenu

hallmarktit_m_produkt

Stavebný systém PORFIX umožňuje stavať rýchlo, ľahko a jednoducho. Je univerzálny, praktický a prináša úsporu času i energie.

VÝROBKY PORFIX

prod_Porfix_08502s2 Tvárnice PORFIX Plus (P2 - 420)
Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s. uviedla na trh novinku vo svojom komplexnom stavebnom systéme - tvárnice s vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami PORFIX Plus. Nové tvárnice obsahujú vyšší podiel vzduchových pórov, čím dosahujú vynikajúce hodnoty tepelného odporu. ...


Vyhlásenie zhody.pdf

prod_Porfix_0850s2Tvárnice PORFIX (P3 - 520)
Tvárnice PORFIX (P3-520) sa vyrábajú v prevedení perodrážka-kapsa a hladké. Sú vhodné hlavne na murovanie vnútorných nosných priečok. Na murovanie obvodových konštrukcii odporúčame využiť nové tvárnice PORFIX Plus s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. ...

Vyhlásenie zhody.pdf

prod_Porfix_0858sPriečkovky PORFIX (P3 -520)
Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami. Priečkovky z pórobetónu, rovnako ako tvárnice, pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Vyrovnávajú tak zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú vodným parám prestup stenami. ...

Vyhlásenie zhody.pdf

prod_Porfix_0867sU-profily
Tento stavebný prvok je založený na princípe strateného debnenia a je vhodný pre zhotovenie nosných prekladov či stužujúceho venca stavby. Zabezpečuje vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému a redukuje tepelné mosty v kritických miestach na minimum.

Vyhlásenie zhody.pdf

prod_Porfix_0877uSamonosné preklady
Samonosné preklady PORFIX využijete na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. Sú zhotovené z pórobetónu, tenkovrstvového lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (minimálne B15). ...

Vyhlásenie zhody.pdf

prod_Porfix_0870uNosné preklady
Nosné preklady PORFIX sú ďalším krokom k tomu, aby ste mohli stavať jednoducho a rýchlo. Sú zhotovené z pórobetónu, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (B20).

Vyhlásenie zhody.pdf

prod_prod14_strop..Stropný systém
Stropný systém PORFIX je zložený z nosníka, ktorým je priehradová zváraná výstuž ukotvená do betónovej pätky a z pórobetónovej vložky. Umožňuje dosiahnuť svetlosť miestnosti vyše sedem metrov. Nosník má pórobetónový podhľad. ...

Vyhlásenie zhody.pdf

prod_lepidloLepidlo a omietky
Na prácu s materiálom PORFIX odporúčame použiť lepidlo rovnakej značky, podobne aj omietku. Pri stavaní dodržujte odporučený pracovný postup. ...

Vyhlásenie zhody.pdf
 

tomenu